DMDM Hydantoin là một hợp chất hữu cơ có cấu trúc vòng chứa Nito thuộc một nhóm các hợp chất được gọi là hydantoin, tồn tại là 1 dạng chất rắn, không màu, có mùi nhẹ. Nguyên liệu này có khả năng tan được trong nước, được thêm vào hệ nước mà không cần gia nhiệt nhằm đơn giản hóa quy trình sản xuất. Đây là sản phẩm an toàn và bảo vệ môi trường vì nó không tích tụ lại mà bị phân hủy không gây hại vi sinh vật trong lòng đất.